ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450578
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020291
รหัส Obec 6 หลัก :
  450578
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแวงวังเซียม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Waengwungseam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านแวง
ตำบล :
  หนองขาม
อำเภอ :
  อาจสามารถ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45160
โทรศัพท์ :
  043500242
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 ธันวาคม 2481
อีเมล์ :
  Ita45020291@ret2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  298
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 15:03:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม


นายสมใจ อุลมาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงวังเซียม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน