ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฮาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450579
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020292
รหัส Obec 6 หลัก :
  450579
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองฮาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNongHang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านหนองฮาง
ตำบล :
  หนองขาม
อำเภอ :
  อาจสามารถ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45160
โทรศัพท์ :
  095-198-4298
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2469
อีเมล์ :
  nonghang2017@bnhschool.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:18:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองฮาง


นายปราโมทย์ หันตุลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน