ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองคลอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450581
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020294
รหัส Obec 6 หลัก :
  450581
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองคลอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Muangklong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเมืองคลอง
ตำบล :
  หนองขาม
อำเภอ :
  อาจสามารถ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45160
โทรศัพท์ :
  043039583
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 เมษายน 2480
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2562 เวลา 11:38:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองคลอง


นายชูศักดิ์ สุทธิสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองคลอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน