ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450583
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020289
รหัส Obec 6 หลัก :
  450583
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนดงสว่างหนองแซง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ChumchonDongsawangnongsang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดงสว่าง
ตำบล :
  หนองขาม
อำเภอ :
  อาจสามารถ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กันยายน 2562 เวลา 13:13:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง


นายสมจิต หนองหิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน