ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450584
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020322
รหัส Obec 6 หลัก :
  450584
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmuangklong Branch Bandonngua School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดอนงัว
ตำบล :
  หนองขาม
อำเภอ :
  อาจสามารถ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กรกฎาคม 2531
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:28:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน