ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450585
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020287
รหัส Obec 6 หลัก :
  450585
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านโพนเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanponmaung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโพนเมือง
ตำบล :
  โพนเมือง
อำเภอ :
  อาจสามารถ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2465
อีเมล์ :
  Pchomchon62@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  298
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 12:04:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง


นายสากล ลำพาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน