ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450587
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020283
รหัส Obec 6 หลัก :
  450587
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนวิทยาพัฒน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONWITTAYAPAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านโนน
ตำบล :
  โพนเมือง
อำเภอ :
  อาจสามารถ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45160
โทรศัพท์ :
  043-039581
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 เมษายน 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08:02:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์


นางวัลภา พวงปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน