ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450590
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020286
รหัส Obec 6 หลัก :
  450590
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าบากสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlaobaksamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านเหล่า
ตำบล :
  โพนเมือง
อำเภอ :
  อาจสามารถ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45160
โทรศัพท์ :
  043500133
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  school45020286@emes.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10:32:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี


นายสยาม โคชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน