ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450632
รหัส Smis 8 หลัก :
  45020243
รหัส Obec 6 หลัก :
  450632
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองผือโนนค้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongphue-Nonkoa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนนค้อ
ตำบล :
  หนองผือ
อำเภอ :
  เมืองสรวง
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45220
โทรศัพท์ :
  065-4488055
โทรสาร :
  043-597035
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  ita45020243@ret2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  306
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเมืองสรวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2563 เวลา 12:24:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ


นายประยูร สิงห์พันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน