ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450804
รหัส Smis 8 หลัก :
  45012019
รหัส Obec 6 หลัก :
  450804
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Roi-Et Wittayalai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน0
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45000
โทรศัพท์ :
  043511795
โทรสาร :
  043511180
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29-11-2453
อีเมล์ :
  school@rw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระขัติยวงษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  0
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:53:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย


นายชอบ ธาระมนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน