ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450810
รหัส Smis 8 หลัก :
  45022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  450810
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองผึ้งวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongphungwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านเหล่า
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  เกษตรวิสัย
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45150
โทรศัพท์ :
  043612013
โทรสาร :
  043612013
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11-07-2523
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:39:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร


นายบุญส่ง จอมหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน