ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450814
รหัส Smis 8 หลัก :
  45022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  450814
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปทุมรัตต์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phatumratpittayakom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบัวแดง
ตำบล :
  บัวแดง
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45190
โทรศัพท์ :
  043587071
โทรสาร :
  043587072
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06-06-2517
อีเมล์ :
  ppkschool2010@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองเกษปทุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:10:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม


นายวิคิด ทินบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน