ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450815
รหัส Smis 8 หลัก :
  45022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  450815
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพนสูงประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phonsungprachason
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสามขา
ตำบล :
  โพนสูง
อำเภอ :
  ปทุมรัตต์
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45030
โทรศัพท์ :
  043611036
โทรสาร :
  043611036
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13-02-2529
อีเมล์ :
  phonsung101@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:32:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน