ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450817
รหัส Smis 8 หลัก :
  45012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  450817
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกล่ามพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khoklarmpittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโคกล่าม
ตำบล :
  โคกล่าม
อำเภอ :
  จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45180
โทรศัพท์ :
  043650718
โทรสาร :
  043650719
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09-03-2522
อีเมล์ :
  admin@klp.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:58:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม


นายสายัณห์ ศรีมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน