ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450819
รหัส Smis 8 หลัก :
  45012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  450819
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธวัชบุรีวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thawatburi wittayacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้าน
ตำบล :
  นิเวศน์
อำเภอ :
  ธวัชบุรี
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45050
โทรศัพท์ :
  043569113
โทรสาร :
  043569372
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16-03-2516
อีเมล์ :
  twkse27@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระขัติยะวงษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:14:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน