ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธงธานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450820
รหัส Smis 8 หลัก :
  45012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  450820
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธงธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thongthanee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านธวัชบุรี
ตำบล :
  ธงธานี
อำเภอ :
  ธวัชบุรี
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45170
โทรศัพท์ :
  043631071
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20-06-2520
อีเมล์ :
  ttn101@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระขัติยะวงษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลธงธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:43:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธงธานี


นายสุบิน แสงสระคู
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน