ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450825
รหัส Smis 8 หลัก :
  45022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  450825
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พนมไพรวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHANOMPHRAIWITTHAYAKHARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน
ตำบล :
  พนมไพร
อำเภอ :
  พนมไพร
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45140
โทรศัพท์ :
  043030251
โทรสาร :
  043030251
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16-05-2513
อีเมล์ :
  ppw@ppw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 00:33:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร


นายอนุสรณ์ ทาสระคู
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน