ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพนทองวิทยายน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450829
รหัส Smis 8 หลัก :
  45032009
รหัส Obec 6 หลัก :
  450829
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพนทองวิทยายน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phonthongwitthayayon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโนนสวรรค์
ตำบล :
  แวง
อำเภอ :
  โพนทอง
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45110
โทรศัพท์ :
  043-571389
โทรสาร :
  043-571389
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 ตุลาคม 2491
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒน์วิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 22:31:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพนทองวิทยายน


นายสันติภาพ สิทธหาโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน