ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450831
รหัส Smis 8 หลัก :
  45032001
รหัส Obec 6 หลัก :
  450831
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนชัยศรีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonchaisriwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านงิ้วเหนือ
ตำบล :
  โนนชัยศรี
อำเภอ :
  โพนทอง
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45110
โทรศัพท์ :
  043611251
โทรสาร :
  043611251
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2532
อีเมล์ :
  ncsw101@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนชัยศรีวิทยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:07:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา


ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน