ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450833
รหัส Smis 8 หลัก :
  45032017
รหัส Obec 6 หลัก :
  450833
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phosrisawangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสร้างบุ
ตำบล :
  โพธิ์ศรีสว่าง
อำเภอ :
  โพนทอง
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45110
โทรศัพท์ :
  043611006
โทรสาร :
  043611006
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :
  phosrisawangwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศิลาทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ศรีสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 17:26:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา


นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน