ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450838
รหัส Smis 8 หลัก :
  45032012
รหัส Obec 6 หลัก :
  450838
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพธิ์แก้วประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHOKAEWPRACHASAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองผักแว่น
ตำบล :
  กกโพธิ์
อำเภอ :
  หนองพอก
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45210
โทรศัพท์ :
  043611004
โทรสาร :
  043611004
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2536
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒน์วิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์


นายเทิดทูน วรวะไล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน