ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450839
รหัส Smis 8 หลัก :
  45032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  450839
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เสลภูมิพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Selaphumpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   99   บ้านหมู่ที่ 1
ตำบล :
  ขวัญเมือง
อำเภอ :
  เสลภูมิ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45120
โทรศัพท์ :
  043551395
โทรสาร :
  043551396
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  Sapit@sapit.ac.th และ spksapit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   สหวิทยาเขตศิลาทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเสลภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:31:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน