ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450842
รหัส Smis 8 หลัก :
  45032014
รหัส Obec 6 หลัก :
  450842
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพธิ์ทองวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pothongwitthayakarn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนาโพธิ์
ตำบล :
  โพธิ์ทอง
อำเภอ :
  เสลภูมิ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45120
โทรศัพท์ :
  043611227
โทรสาร :
  043611227
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ก.ค. 2527
อีเมล์ :
  pwkmail@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:49:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร


นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน