ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450843
รหัส Smis 8 หลัก :
  45032015
รหัส Obec 6 หลัก :
  450843
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าม่วงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thamuangwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าม่วง
ตำบล :
  ท่าม่วง
อำเภอ :
  เสลภูมิ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45120
โทรศัพท์ :
  043665004
โทรสาร :
  043665004
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/02/2535
อีเมล์ :
  thamuangwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ในสหวิทยาเขตศิลาทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:12:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม


นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน