ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450845
รหัส Smis 8 หลัก :
  45022011
รหัส Obec 6 หลัก :
  450845
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SUWANNAPHUMPITTAYAPAISARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านบ้านโพนสูง
ตำบล :
  สระคู
อำเภอ :
  สุวรรณภูมิ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45130
โทรศัพท์ :
  043581034
โทรสาร :
  043581034
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29-06-2515
อีเมล์ :
  suwanpit99@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งกุลาทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 02:29:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล


นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน