ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหัวโทนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450846
รหัส Smis 8 หลัก :
  45022012
รหัส Obec 6 หลัก :
  450846
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หัวโทนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUATHONWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองพังคี
ตำบล :
  หัวโทน
อำเภอ :
  สุวรรณภูมิ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45130
โทรศัพท์ :
  043611971
โทรสาร :
  043611971
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14-05-2519
อีเมล์ :
  bongkanchan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งกุลาทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หัวโทน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหัวโทนวิทยา


นายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวโทนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน