ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450847
รหัส Smis 8 หลัก :
  45022013
รหัส Obec 6 หลัก :
  450847
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุวรรณภูมิวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SUWANNAPHUMWITTAYALAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสระคู
ตำบล :
  สระคู
อำเภอ :
  สุวรรณภูมิ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45130
โทรศัพท์ :
  043580649
โทรสาร :
  043580649
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01-06-2497
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งกุลาทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุวรรณภูมิ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10:10:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย


นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน