ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450848
รหัส Smis 8 หลัก :
  45022014
รหัส Obec 6 หลัก :
  450848
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ช้างเผือกวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  changphuakvittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านขี้กา
ตำบล :
  ช้างเผือก
อำเภอ :
  สุวรรณภูมิ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45111
โทรศัพท์ :
  043626031
โทรสาร :
  043626031
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13-05-2533
อีเมล์ :
  winai_ktc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งกุลาทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างเผือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:19:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม


นายภิญโญ หอมไกล
ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน