ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450849
รหัส Smis 8 หลัก :
  45022015
รหัส Obec 6 หลัก :
  450849
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungluangplubplachai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านตาหยวก
ตำบล :
  ทุ่งหลวง
อำเภอ :
  สุวรรณภูมิ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45130
โทรศัพท์ :
  043611258
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26-02-2535
อีเมล์ :
  schooltlp8@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งกุลาทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลทุ่งหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  79 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:05:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย


นายชวลิต ไชยฮะนิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน