ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหินกองวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450850
รหัส Smis 8 หลัก :
  45022016
รหัส Obec 6 หลัก :
  450850
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หินกองวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HINKONGWITTAYAKARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสองชั้น
ตำบล :
  หินกอง
อำเภอ :
  สุวรรณภูมิ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45110
โทรศัพท์ :
  043673056
โทรสาร :
  043673056
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03-02-2538
อีเมล์ :
  hinkongwit้@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งกุลาทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 21:05:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหินกองวิทยาคาร


นายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน