ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450851
รหัส Smis 8 หลัก :
  45022017
รหัส Obec 6 หลัก :
  450851
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองสรวงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangsuangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน
ตำบล :
  หนองผือ
อำเภอ :
  เมืองสรวง
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45120
โทรศัพท์ :
  043597072
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17-06-2518
อีเมล์ :
  msw_101@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองเกษปทุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:42:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


นายบุญล้อม ไชยสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]