ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450852
รหัส Smis 8 หลัก :
  45022018
รหัส Obec 6 หลัก :
  450852
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สูงยางวิทยาประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  soongyangwittayaprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสูงยาง
ตำบล :
  คูเมือง
อำเภอ :
  เมืองสรวง
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16-05-2537
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองเกษปทุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคูเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:14:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์


นายภูวนาท คำพมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน