ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทรายทองวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450853
รหัส Smis 8 หลัก :
  45022019
รหัส Obec 6 หลัก :
  450853
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทรายทองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  saithongwitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านโพนทราย
ตำบล :
  โพนทราย
อำเภอ :
  โพนทราย
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45240
โทรศัพท์ :
  043595088
โทรสาร :
  043595011
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25-06-2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2561 เวลา 08:21:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทรายทองวิทยา


นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน