ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450858
รหัส Smis 8 หลัก :
  45022024
รหัส Obec 6 หลัก :
  450858
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพนเมืองประชารัฐ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phonmuangpracharat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน157 บ้านโพนเมือง
ตำบล :
  โพนเมือง
อำเภอ :
  อาจสามารถ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45160
โทรศัพท์ :
  043030497
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มีนาคม พ.ศ.2538
อีเมล์ :
  admin@phonmuang.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองแสนสามารถวิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:56:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ


นายสรศักดิ์ สีตาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน