ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450859
รหัส Smis 8 หลัก :
  45032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  450859
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมยวดีพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  moeiwadeepittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเมยวดี
ตำบล :
  เมยวดี
อำเภอ :
  เมยวดี
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45250
โทรศัพท์ :
  043577021
โทรสาร :
  043577233
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  moeimail@moeipit.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมยวดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 04:40:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม


นายเดชา บุตรพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน