ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450860
รหัส Smis 8 หลัก :
  45012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  450860
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SREESOMDEJPIMPATTANAWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านพิมพ์พัฒนา
ตำบล :
  ศรีสมเด็จ
อำเภอ :
  ศรีสมเด็จ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45160
โทรศัพท์ :
  043508150
โทรสาร :
  043508150
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14-03-2518
อีเมล์ :
  Pimpattanawittaya101@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สาเกตนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา


นายพัชรินทร์ หยาดไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน