ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450863
รหัส Smis 8 หลัก :
  45012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  450863
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  janghanthitawiriyaprachason
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านตลาดค้อ
ตำบล :
  จังหาร
อำเภอ :
  จังหาร
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45000
โทรศัพท์ :
  043507137
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18-06-2528
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สาเกตนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลจังหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 14:12:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์


นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน