ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450864
รหัส Smis 8 หลัก :
  45012016
รหัส Obec 6 หลัก :
  450864
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เชียงขวัญพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chiangkhwanpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านแมต
ตำบล :
  เชียงขวัญ
อำเภอ :
  เชียงขวัญ
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45000
โทรศัพท์ :
  043509092
โทรสาร :
  043509092
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09-03-2525
อีเมล์ :
  chiangkwan@hotmal.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเชียงขวัญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม


นายทิวา วรโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน