ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450866
รหัส Smis 8 หลัก :
  45022025
รหัส Obec 6 หลัก :
  450866
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองฮีเจริญวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongheecharoenwit School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองฮี
ตำบล :
  หนองฮี
อำเภอ :
  หนองฮี
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45140
โทรศัพท์ :
  043506116
โทรสาร :
  043506116
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2523
อีเมล์ :
  nongheecharoenwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 17:55:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์


นายวงศกร ประกอบนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน