ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450867
รหัส Smis 8 หลัก :
  45022026
รหัส Obec 6 หลัก :
  450867
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดูกอึ่งประชาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  dukuingprachasamukkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านวารีเกษม
ตำบล :
  ดูกอึ่ง
อำเภอ :
  หนองฮี
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45140
โทรศัพท์ :
  043500161
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2539
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดูกอึ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10:48:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี


นายสายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน