ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030001
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  030001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้อนวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantonwittayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโนนสำราญ
ตำบล :
  เหนือ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2465
อีเมล์ :
  prachuab.kho@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โปงลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15:04:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร


นายประจวบ ขาวศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน