ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030003
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  030003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนาดสงเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbannardsongkor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนาด
ตำบล :
  เหนือ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890145
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2473
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โปงลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:57:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์


นายรณชัย แสนอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน