ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030004
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  030004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlekkokkoksamukkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านกกกอก
ตำบล :
  เหนือ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  0899447054
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/10/2488
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โปงลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:21:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี


นายประสานมิตร สุระพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน