ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030005
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  030005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khoknumklearngwitayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโคกน้ำเกลี้ยง
ตำบล :
  โพนทอง
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890119
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/05/2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โปงลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 12:11:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม


นางสกุลตลา ไผ่ผาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน