ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030006
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  030006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองบัวราษฎร์นิยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongbuaradniyom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองบัว
ตำบล :
  โพนทอง
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-873195
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  Suckha2003@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โปงลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:35:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม


ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน