ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030007
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  030007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เชียงเครือวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chingkhruawittayacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเชียงเครือ
ตำบล :
  เชียงเครือ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-848923
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2477
อีเมล์ :
  Tongke_2011@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสมพะมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงเครือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08:38:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน