ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030008
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010017
รหัส Obec 6 หลัก :
  030008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนนาจารย์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonnachanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนาจารย์
ตำบล :
  นาจารย์
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-120114
โทรสาร :
  043-120115
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  Najan2465@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุทธไสยาสน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาจารย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:25:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา


นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน