ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030010
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  030010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกว้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokkwaung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกกว้าง
ตำบล :
  ไผ่
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043019273
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2486
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โปงลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:17:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง


นายนิพนธ์ โนวะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน