ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกล่ามวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030011
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  030011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกล่ามวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kohklamwitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโคกล่าม
ตำบล :
  ไผ่
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890117
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 072502
อีเมล์ :
  kohklam@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โปงลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:32:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกล่ามวิทยา


นายอรุณ เนาวะเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน