ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองโพนวิทยายน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030012
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  030012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองโพนวิทยายน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ์Nongphonwitayayon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองโพน
ตำบล :
  ไผ่
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  0956534282
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม พ.ศ. 2477
อีเมล์ :
  sit-2508@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โปงลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองโพนวิทยายน


นายทรัพย์ วรรณอำไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพนวิทยายน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน